Kawanan Saya: Berkerja dengan Belia


Saya dengan rendah diri, mengalu-alukan kepada semua orang yang ingin, sedang berkerja atau berkhidmat di sesebuah IPTA/IPTS, syarikat, NGO, pertubuhan dan sebagainya yang berkait rapat atau berkait langsung dengan belia umat Katolik supaya memperkenalankan diri anda supaya dapat kita berkerjasama demi kebaikan anak-anak muda kita semua.

Dengan ini saya bermohon kepada anda semua supaya berdaftar dan isikan banci yang ada di sebelah kanan agar Kommisi Episkopal untuk Belia Dan Kampus dapat melayani dengan efektif.