Berikut adakah aktiviti aktiviti yang disediakan oleh Kommisi Episkopal untuk Belia Dan Kampus dan juga aktiviti aktiviti yang digalakkan supaya dihadari oleh anak anak muda Katolik.


Sep 2014

Dianjurkan oleh Kommisi Episkopal

  • {{ activity.startDate | date:'d' }} {{ activity.startDate | date:'MMM, y' }}


Dianjurkan oleh Keuskupan yang terlibat

  • {{ activity.startDate | date:'d' }} {{ activity.startDate | date:'MMM, y' }}